Inspirerende workshops 

Verbinding met jezelf en met anderen

 Teamtrainingen 

Investeren in de mensen die het werk doen

 Workshop voor klassen 

Rise & Shine!

 Let’s meet each other with a smile 

…and get real

Scenpo

SCENPO biedt trainingen en workshops aan die groepen verbinden. Trainingen waarin we elkaar beter leren kennen, er wordt écht contact gemaakt. Hoe goed ken jij je klasgenoten of collega’s eigenlijk?

Je maakt niet alleen contact met anderen maar ook met jezelf. Waar liggen jouw talenten, dromen, wensen en ambities? Wat wil je echt nog bereiken in deze baan of studie, in dit leven?
De meerwaarde van een verbonden groep wordt soms onderschat maar kan je als docent of teamleider veel opleveren. Vanuit een verbonden fundering, samen aan het werk gaan! Het levert het volgende op:

– Meer jezelf kunnen zijn op het werk / in de klas
– Je veilig voelen binnen een groep en je tevens gewaardeerd, gedragen en ondersteund voelen
– Weten waar iemand “vandaan komt” verhoogt de tolerantie en begrip ten opzichte van iemands handelen
– Vermindert pestgedrag
– Verrijking van de werksfeer, gaan functioneren als team met een gezamenlijk doel én individuele ambities
– Verhoogt uiteindelijk de productiviteit en de creativiteit, het team wordt innovatiever omdat creatieve ideeën eerder uitgesproken worden in een veilige sfeer
– Wanneer men zich veilig voelt wordt het makkelijker om (kritische) feedback te krijgen en ontvangen
– Een imago hooghouden, jezelf onveilig voelen, jezelf niet gewaardeerd voelen (frustratie) kost allemaal energie. Wanneer deze energie omgezet wordt in iets positiefs is er meer ruimte om productief te zijn in je werk of op school.
– Meer werkplezier dus minder verzuim!

Ieder mens wil gezien, gehoord en gewaardeerd worden. Tijdens deze trainingen ga je dit ervaren.
Een klein stapje uit je comfort zone kan leiden tot grote groei, zowel persoonlijk als groepsgewijs!